Üniversite & Sanayi İşbirliği Düzeyleri

Üniversite-sanayi bağlantılarının farklı amaçları, kapsamları ve kurumsal düzenlemeleri bulunabilir. İşbirliği düzeyi az ya da çok yoğun olabilir ve eğitim veya araştırma faaliyetlerine odaklanabilir. İşbirliği, resmi sermaye ortaklığı şeklinde veya sözleşmeli olarak olabileceği gibi, araştırma projeleri veya patent lisanslamaları ile sınırlı da kalabilir. Bunların yanında resmi veya gayri resmi düzeyde insan sermayesi hareketliliği, yayınlar ve konferanslar ve uzman gruplarındaki etkileşimlerden ibaret üniversite-sanayi işbirlikleri de bulunmaktadır.

Üniversite & sanayi işbirliğinde en önemli ayrım uzun veya kısa vadeli işbirliği modellerinde bulunmaktadır. Kısa vadeli işbirlikleri genellikle önceden tanımlanmış sonuçlarla talep üzerine problem çözme sürecinden oluşur ve sözleşme araştırması, danışmanlık ve lisanslama yoluyla sürdürülür. Uzun dönemli işbirlikleri ortak projeler ve kamu-özel ortaklıkları (özel finanse edilmiş üniversite enstitüleri veya laboratuvarları, ortak üniversite-sanayi araştırma merkezleri ve araştırma konsorsiyumları dahil) ile ilişkilendirilir. Daha uzun vadeli işbirlikleri ise daha stratejik ve açık uçlu, şirketlerin uzun vadede daha güçlü bir yenilikçi kapasite geliştirebilecekleri, üniversitelerin yetenekleri, yöntemleri ve araçlarına dayanan çok yönlü bir platform sağlamaktadır.