Melek Yatırımcılık & Girişim Sermayeciliği

Yeni bir şirket kurdunuz veya kurmayı düşünüyorsunuz. Veya bir üniversitede araştırmacısınız, deney sonuçlarınız süper bir ilaç, ilaç salım sistemi, harika bir tıbbi cihaz, vs. yolunda olduğunuzu gösteriyor. Kendinize ve ürününüze güveniyorsunuz. Önemli bir boşluğu doldurarak hem ekonomiye katkı sağlayacağınıza hem de yakın gelecekte çok kar edeceğinize inanıyorsunuz. Ama hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için yeterli sermayeniz yok; zira medikal biyoteknoloji alanında ürün üretebilmek için yüksek teknoloji ürünü bir altyapıya ihtiyacınız var: Ne yapabilirsiniz?

Bu sorun aslında düşündüğünüzden çok daha yaygın bir sorun ve dünyanın her yerinde mevcut; haliyle bizden önce bu işleri yapmaya başlamış olan gelişmiş ülkelerde bu soruna karşı çözümler de üretilmiş. Bu durumdaki şirketlerin iki önemli çıkış yolu var: Melek yatırımcılık (angel investor) ve girişim sermayeciliği (venture capital). Ülkemizde her iki yöntem de henüz tam olarak yerleşmemiş olduğu için MEBİD olarak amaçlarımızdan biri de bu iki kavramı hem sanayicilerimize hem de araştırmacılarımıza anlatmak ve rutin olarak uygulanır hale getirmektir.

Öncelikle bu iki kavramın arasındaki farkı anlayalım:

  • Melek yatırımcılar genelde yanlız çalışırlarken, girşim sermayecileri bir şirket bünyesinde çalışırlar.
  • Melek yatırımcılar girişim sermayecilerine göre daha az miktarlarda yatırım yaparlar ve genelde kişisel kapitallerinden destek sağlarlar. Girişim sermayecileri ise yüksek miktarlarda yatırımı şirket bünyesinde yaparlar.
  • Yatırım yaptıkları şirketlerden beklentileri de farklıdır. Melek yatırımcıların sizden çok bir beklentisi yoktur. Eğer yardımcı olmalarını isterseniz yardımcı olabilirler, ama ne kadar karışacakları genelde sizin istekleriniz ve onların çalışma prensipleri ile belirlenir. Girişim sermayeciliğinde ise size mali destekte bulunmaları demek aynı zamanda sizi başarılı bir şirket yapmak üzere yatırım yaptıkları anlamına gelir. Dolayısı ile her aşamada şirketin yanı başında destek ve yönlendirici olarak bulunacaklardır.
  • Melek yatırımcılar genelde yeni ve küçük şirketlere destek olurken girişim sermayecileri hem genç şirketlere hem de daha uzun süredir piyasada olan daha olgun şirketlere destek olabilmektedir.