Medikal biyoteknoloji, biyoteknolojinin insan hayatına doğrudan etkisi olan uygulamalarının hepsini kapsar. Disiplinlerarası olan bu araştırma alanında sağlık alanında kullanılan cihazlardan insan genom dizilemesi sonuçlarının kişiselleştirilmiş tıbbi uygulamalarda kullanılmasına kadar pek çok farklı konu bulunmaktadır.

Medikal biyoteknoloji hem sağlık hem de hastalıkla bağlantılıdır. Son 20 yılda yaşanan moleküler biyoloji, sentetik biyoloji, elektronik ve nanoteknolojideki gelişmeler medikal biyoteknoloji alanında çığır açmıştır. Bu çalışmalar sayesinde hastalıkların nedenlerine yeni bakış açıları getirilmiş ve bu yeni anlayış düzeyi, yeni terapilerin, ilaçların, teşhis araçlarının ve araştırma/klinik araçlarının geliştirilmesi için fırsatlar yaratmıştır. Yine bu sebeple medikal biyoteknoloji tıbbi araştırma alanında en hızlı büyüyen istihdam olanaklarını sunmaktadır.  Bundan 10 yıl önce sadece dünyanın en gelişmiş ülkelerinin cirit attığı medikal biyoteknoloji yarışında artık Çin ve Kore gibi ülkeler de en ön saflarda yerini almaya başlamıştır. Bu başlık altında hem dünyada medikal biyoteknolojinin ilerlediği yol haritası hakkında bilgi verilecek hem de ülkemizde bu konuda atılması gereken adımlar değerlendirilecektir.