Medikal sektörde biyoteknolojik çalışmaların her geçen gün daha fazla önem kazanması ve biyoteknolojik ilaç, sentetik biyoloji vb. alanlara olan ilginin artması nedeniyle medikal sektörde yer alan paydaşlar arasında iletişimi sağlamak, endüstri ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan derneğimiz 2016 yılından beri faaliyet göstermektedir. Derneğimizin amaçları:

  • Medikal biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası çerçevede bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
  • Medikal biyoteknoloji hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, bunun için çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek olmak,
  • Medikal biyoteknoloji alanında çalışanları bir araya getirmek,  sorunlarına çözüm yolları araştırmak,
  • Üyeler arası dayanışmayı sağlamak için, sosyal, kültürel, sportif, eğitim gibi faaliyetler düzenlemek,
  • Bilgi birikimlerini paylaşmak, kurs, konferans, sempozyum, seminer, panel, kongre, fuar ve yayın gibi etkinlikler yapmak,
  • Toplumun medikal biyoteknoloji konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapmaktır.