Medikal Biyoteknoloji Derneği olarak hem ulusal kongre ve toplantılara destek oluyoruz hem de MEBID ödülleri kapsamında her yaş ve sektörden araştırmacılarımıza medikal biyoteknoloji alanında yapmak istedikleri projelerin ticarileştirilmesi konusunda destek oluyoruz.