Başkan’dan Mesaj

1991 yılından beri bir sanayici ve melek yatırımcı olarak çalıştığım medikal biyoteknoloji ve sağlık sektöründeki en büyük sorunumuz güç birliği eksikliğidir.  Medikal Biyoteknoloji Derneği (MEBID), bu eksikliği gidererek ülkemizi bu alanda yerli ve milli projelerle dünya liderleri arasına sokma hedefi ile kurulmuştur. Hem akademisyenlerimiz ve kamu kurumlarındaki araştırmacılarımız hem de sanayiciler olarak bir araya gelip medikal biyoteknoloji alanındaki finansal, altyapısal ve insan kaynağı güçlerimizi birleştirmemiz hepimizin faydasına olacak ve yukarıda belirttiğim amaca ulaşmanın önünü açacaktır.

Yıllardır pekçok kamu kurumu, sanayici, devlet adamı ve üniversite temsilcilerine belirttiğim gibi oluşturmamız gereken ortak havuzda herkes ihtiyaçlarını belirtmeli ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceği konusunda diğerlerine destek olmalıdır. Örneğin üniversitede araştırma yapan akademisyenin en büyük ihtiyacı finansal destek ve ticarileştirmede yardımken, sanayicinin en büyük ihtiyacı ticarileşme potansiyeli yüksek katma değerli ürünler ve bu ürünleri üretmek için cihaz ve insan altyapısının oluşturulmasıdır. Tabi bu arada devletin de vergi indirimleri ve proje destekleri ile hem üniversiteye hem de sanayiye destek olması gerekmektedir. Devletimiz özellikle son yıllarda attığı yenilikçi adımlarla bu konuda üstüne düşeni yapmaya gayret etmektedir. Sıra biz sanayicilere ve bilim insanlarına gelmiştir.

MEBID olarak hem sanayicilerimizi ve üniversitelerdeki araştırmacıları “melek yatırımcı” kavramı konusunda bilinçlendirmek hem de medikal biyoteknoloji alanında yol haritamızın ne olması gerektiği konusunda akademisyenlerimiz ve sanayicilerimizden oluşan komisyonlarda oluşturduğumuz planları kamu kurumları ve devlet adamlarımızla paylaşmak birincil amacımızdır. Meslek hayatım boyunca 2 farklı biyoteknoloji şirketine melek yatırımcılık yapmış bir sanayici olarak bu konu üzerinde özellikle önemle duruyoruz. Bu amaç doğrultusunda verdikleri katkılar için derneğimiz adına tüm destekçilerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Halit Eryiğit

MEBID Yönetim Kurulu Başkanı