Medikal Biyoteknoloji Yol Haritası

Son zamanlarda moleküler biyoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve elektronik alanında gerçekleştirilen devasa adımlar medikal biyoteknolojinin geleceğini hayallerimizin sınırlarına sığmayacak kadar değiştirmiştir.

Medikal Biyoteknolojide Yükselen Değerler

Son zamanlarda genom bilimlerinde ve biyoinformatik alanlarında gelişen yenilikler beraberinde “CRISPR-Cas Genom Editleme” teknolojisi, kişiselleşmiş tıp, sentetik biyoloji ve mikrobiota alanlarında yeniliklerin doğmasına sebep olmuştur. MEBİD olarak bu teknolojilerin gelişim seyrini yakından takip etmekte ve önemini vurgulayarak ülkemizde daha fazla gündeme gelinmesini sağlamaktayız. Bununla beraber ilgili teknolojilerin ülkemizdeki yetkili kurum ve kuruluşlarca desteklenerek uygulanmasının gerekliliğini vurgulamaktayız.

Medikal Biyoteknolojide Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversiteler ve sanayi arasındaki işbirliği, beceri geliştirme (eğitim ve öğretim), bilginin üretilmesi, edinimi ve benimsenmesi (inovasyon ve teknoloji transferi) ve girişimciliğin teşvik edilmesi (başlangıç ​​ve kapanmalar) açısından kritik öneme sahiptir.

Medikal Biyoteknoloji Alanında Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayeciliği

MEBİD olarak amaçlarımızdan biri de melek yatırımcılık (angel investor) ve girişim sermayeciliği (venture capital) kavramlarını hem sanayicilerimize hem de araştırmacılarımıza anlatmak ve rutin olarak uygulanır hale getirmektir.

Derneğimizden Haberler

Derneğimiz kurumsal ve bireysel üye kaydına devam etmektedir. MEBİD Ödülleri, çalıştay, kongre ve panel etkinliklerimiz için ön hazırlıklarımız sürmektedir. Sürekli güncellenen web sitemiz ile medikal biyoteknoloji alanındaki yenilikler ve gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.